İLİM TURİZM

0 212 532 55 55 0 (212) 532 55 55
0 505 098 21 71 0 (505) 098 21 71

Say Nedir?

Say Nedir?

SAY NASIL YAPILIR

 

Safa tepesindesiniz.

Onbinlerce insanın arasında olabilirsiniz.

Şöyle bir etrafınıza bakın.

Gözlerinizi kapatın.

Artık şimdi de değilsiniz.

Binlerce sene öncesinde,

çölün ortasında tek başınasınız.

İbrahim (as) sizi oraya bırakmış ve gitmiş.

Kucağınızda ilk çocuğunuz.

Kabe yok, insan yok, yol yok. 

 

Düşüncelisiniz.

Rabbinize tevekkül etmişsiniz

fakat bu çölün ortasında,

şu küçücük bebekle ne yapacağım diye endişelisiniz.

Yiyeceğiniz tükenmiş.

İçeceğinizde tükenmek üzere.

Kendiniz açlıktan ölseniz umrunuzda

olmaz fakat bebeğiniz ağlıyor.

Emzirecek sütünüz kalmamış. 

 

Karşınızda iki tepe gözüküyor.

Adlarını dahi bilmiyorsunuz.

Çocuğunuzu bir kenara bırakıp,

tepenin birine çıkıyorsunuz.

Belki etraftan bir kervan geçerde

yardım istemek için peşine düşersiniz.

Ancak kimse geçmiyor.

Umutla diğer tepeye gözünüz ilişiyor.

 

Diğer tepeye doğru ilerliyorsunuz.

İlerlediğiniz sırada bir noktaya geliyorsunuz ki

bebeğinize baktığınızda görünmüyor.

Oraları koşarak geçiyorsunuz

fakat şimdiki gibi düz değil.

Çakıl taşları ve kum. Giydiğiniz terliğin içine doluyor.

Canınız yanıyor fakat koşmaya devam ediyorsunuz.

Bebeğiniz gözükmeye başlayınca koşmayı bırakıp yürüyorsunuz.

Yokuş biraz zorluyor. Tepeye varıyorsunuz.

 

Diğer tepenin üzerinden etrafa bakınıyorsunuz.

Bir müddet bakındıktan sonra,

belki diğer taraftan geçen vardır diyip,

geldiğiniz tepeye ilerliyorsunuz.

Tekrar o noktada bebeğiniz gözükmüyor ve acıyan

ayaklarınızla koşmaya devam ediyorsunuz.

Ardından büyük bir umutla tepeye çıkıyorsunuz.

 

Ufukta kimse gözükmüyor.

Tekrar diğer tepeye koşturmacaya başlıyorsunuz.

Dilinizde dualar. Rabbim yardım et.

İmdadıma yetiş. Senden başka ilah yok.

Senden başka kimsem yok. Çaresizim.

 

Diğer tepeye varıyorsunuz.

Tekrar ve tekrar o tepeden diğerine.

Suyunuz bitmiş. Yorgun ve bitkin.

Dudaklarınız kurumuş. Ama dilinizde Allah, Allah, Allah.

Bittim Ya Rab. Bittim Ya Rab. Bittim Ya Rab.

 

Kul bittim dediğinde Rabbi yetişmez mi?

Bebeğinin olduğu yere çaresizce dizçöken bir anne

ve gökleri yara yara inen bir melek

Yere vurur ayağıyla. Sular fışkırır çölden.

Anne şaşkın. Zemzem der; dur manasında.

Etrafını kapatır. Allah ona rahmet etsin der

Rasulullah (sav)eğer dur demeseydi pınar olur akardı buyurur. 

 

İşte o bilinçle koşarşısınız sizde.

Sayınız biter, ayaklarınız şişmiştir ama acısını hissetmezsiniz.

Çünkü çok susamışsınızdır cennete.

Günahlarınızın tamamının silinmesini istersiniz.

Bittim Ya Rab dersiniz.

 

Ne bilirsiniz belki de annenizden doğduğu

gün gibi tertemiz yapar Allah sizi.

Yeniden doğarsınız. Sayınız teşekkürle buluşur.

 

Onlara şöyle denecektir:

“Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır.

Say'ınız (çalışma ve çabanız) teşekküre layık görülmüştür.” 

İNSAN SURESİ - 22

 

 

Say; hafif koşmak,

koşar adım yürümek manasına gelen,

Hac ve umre ibadetinin şartlarından

biri olarak ifâ edilen bir ibadet rüknüdür.

Tarihçesine baktığımızda,

Hz. Hacer validemiz açlıktan ve

susuzluktan, oğlu İsmail'e süt verememiş

ve bu duruma çare bulmak

ümidi ile Safa ve Merve tepesi

arasındaki koşuşturmuş, Allah, 

bu ihlaslı arayışa

zemzem suyunu ikram olarak

İsmail ve annesine vermiştir.

Bakara suresi 158.ayetle

( Şüphesiz, Safa ile Merve

Allah'ın işaretlerindendir.

Böylece kim evi (Kâbe'yi) hacceder

veya umre yaparsa, artık

bu ikisini tavaf etmesinde bir sakınca yoktur.)

bu güzel ve örnek arayış, hac ve umre

ibadetinin bir parçası olarak,

Müslümanlara miras bırakılmıştır.

Yüzlerce yıldır, hac ve umrelerde,

ibadetin bir parçası olarak say yapılmaktadır.

 

 

20.yüzyılın başlarında, Hicaz Demiryolu

gibi yatırımlar, ilerleyen yıllarda

Otöbüsler'le Karayolu taşımacılığı

ve Hava yolu ulaşım imkanlarının oluşmasıyla,

Hac ve umreye katılım artmış,

buna bağlı olarak say alanında

düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde,

Safa ve Merve tepelerini içine alan

4 katlı bir yapı inşa edilmiş

ve bu şekilde Müslümanlara daha

düzenli ve organize say yapma imkanı sağlanmıştır.