İLİM TURİZM

0 212 532 55 55 0 (212) 532 55 55
0 505 098 21 71 0 (505) 098 21 71

Tavaf Nedir?

Tavaf Nedir?

TAVAF NEDİR

Tavaf; KABE’nin etrafında

yedi defa dönmektir. 

Bu dönmenin başlangıç ve

bitiş noktası Hacerü'l-Esved köşesidir.

 

 

 

ŞAVT NEDİR

Kabe'nin etrafında Hacer-ul Esved

köşesinden başlayıp

bir tur dönmeye şavt denir.

Yedi şavt, bir tavaf olur.

 

TAVAF NASIL YAPILIR

Tavafın şartlarından birisi niyettir,

diğeri abdestli olmaktır.

Niyet ettim Allah rızası için;

tavaf etmeye, bunu bana kolaylaştır,

benden kabul eyle demek müstehaptır.

Tavaf'a başlarken;

Hacerü'l-esved hizasına doğru gideriz.

Kabe'nin köşesine varılınca eller,

içleri Kâbe’ye doğru olacak şekilde

omuz hizasına kadar kaldırılıp

"Bismillahi Allahu Ekber"

denilerek hacerü'l-esved

"istilam" edilir.

 

 

İstilam; elleri hacerü'l-esved'in üzerine

koyup, onu öpmek demektir.

Hacerü'l-esved’i istilam etmek sünnettir.

 Bundan sonra Kâbe sola

alınarak tavafa başlanır.

Tavafa başlarken ve her şavtın başında:

Mutlaka besmele ve tekbir getirilir.

Tavafa girerken; zihninizi boşaltmanız

ve sizi bekleyen sonsuzluk alemiyle

buluşmanız, en önemli faktördür.

Yedi ve katları, arap dilinde

sonsuzluğu ifade eder. Ve başlarız

Alemlerin Rabbi'ni tesbih etmeye:

"ALLAH,  bütün eksikliklerden uzaktır.

Hamd, ALLAH’a mahsustur.

ALLAH’tan başka hiçbir ilah yoktur.

ALLAH en büyüktür.

Bütün güç ve kuvvet azamet

sahibi ALLAH’a aittir.

Salat ve selam, efendimiz

Muhammed'e olsun.

Allah’ım! Sana iman ederek,

Kitabını tasdik ederek,

verdiğim sözü yerine  getirerek

ve Rasul'ünün sünnetine

uyarak bu ibadetimi yerine getiriyorum"

diye dua edilmesi güzel olur.

 

Metaf Bölgesinde Karşımıza Çıkanlar

Tavafın yapıldığı alana Metaf denir.

Tavaf yaparken karşımıza ilk önce

Kabe'nin Kapısı gelir.

Tavafın başlangıcından Kabe kapısına

kadar olan kısıma Mültezem denir.

Burada yapılan duaların kabul

olunduğu söylenildiğinden dolayı

insanları buraya asılmış,

ağlayarak ve hıçkırarak

dua ederken bulursunuz.

 

 

Hemen ardından Makam-ı İbrahim gelir.

İbrahim'in (as) ayak izlerinin

bulunduğu kısım.

125-Hani, biz Kâbe’yi insanlara

toplantı ve güven yeri kılmıştık.

Siz de Makam-ı İbrahim’den

kendinize bir namaz yeri edinin.

İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik:

“Tavaf edenler, kendini ibadete verenler,

rükû ve secde edenler için evimi

(Kâbe’yi) tertemiz tutun.”

Bakara Suresi

 

 

Hemen akabinden Hicr-i İsmail ve

Hatim denilen bölüm bizi karşılar.

Hicr-i İsmail yay şeklinde olan kısımdır.

Hatim ise onunla Kabe arasında kalan

boşluktur.

Bu kısım Kabe'den sayılmaktadır.

Tavafın, Hatim’in dışından

yapılması gerekir.

Tavaf esnasında dua edilir,

tekbir ve tehlil getirilir.

Kur’an okunabilir.

Tavafta telbiye getirilmez.

En güzeli herkesin içinden geldiği

gibi ihlâsla ve samimiyetle dua etmesidir.

Mutlaka bir takım Arapça duaların

okunması şart  değildir.

Tavafın kesintisiz olarak yapılması

sünnettir. 

 

 

En sonda ise Rüknü yemani bizi karşılar.

Rüknü Yemani köşesi

Kabe'nin Son Köşesidir.

Yemen tarafına baktığı için bu ismi

almıştır.

 

Rüknü Yemani ile 

Hacerü'l-esved köşesi arasında;

"Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver.

Ahirette de iyilik ver.

Bizi cehennem  azabından koru."

duasının okunması

sünnete uygun olandır.

Hacerü'l-esved köşesine ya da

hizasına varılınca ilk şavt

tamamlanmış olur.

Tavaf'ın ilk şavtı bitince

beklemeden tekrar istilam yapılarak

ikinci şavta devam edilir.

Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır.

Yedinci şavtın sonunda Hacerü'l-esved

tekrar istilam edilerek tavaf bitirilir.

Sonra Harem-i Şerif’in uygun bir yerinde

iki rekat  tavaf namazı kılınır.

Tavaf namazının ilk rekatında

Kafirun suresini, ikinci rekatında

İhlas suresini okumak efdaldir.

Bu sureler tevhidi anlattığı için

telbiyedeki maksat hasıl olmaktadır.

Tavaf namazının, kerahat vakti

değilse tavafın hemen peşinden

kılınması daha iyidir.  

Tavaf namazından sonra dua edilir

ve zemzem içilir.

 

 

Eğer Umre'nin tavafını yaptıysanız,

tavaf bitiminde  Hacerü'l-esved tekrar

istilam edilerek say yapmak

üzere Safa tepesine  gidilir.